Registrácia


Polia označené hviezdičkou sú povinné.


Podľa typu registrácie budú vygenerované príslušné platobné údaje.
Konferenčný poplatok

Zvoľte prosím variant registračného poplatku.


Všeobecné údaje
V prípade výberu voľby (iný zbor) prosím uveďte z ktorého zboru pochádzate.
Na túto emailovú adresu zašleme potvrdenie registrácie a platobné informácie.
Zadajte prosím v medzinárodnom tvare, napr. +421123456789.
Slúžiaci
Zvoľte prosím svoju oblasť služby.
Príchod a odchod Vyberte prosím spôsob príchodu. V prípade príchodu vlakom do Nových Zámkov bude pre vás zaistená doprava na stanicu a späť.
Ubytovanie

V prípade, že budete ubytovaní, môžete uviesť meno účastníka, s ktorým si prajete byť ubytovaní.
Stravovanie


Ostatné údaje
Tu môžete napísať svoje špeciálne požiadavky na organizátorov.
Spracovanie osobných údajov
Vyplnením osobných údajov v tejto prihláške udeľujem, ako dotknutá osoba, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol som poučený, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem, ako dotknutá osoba, kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa týkajú. Ďalej som bol informovaný, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je predposkytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako som ho udelil.
Vytvorí hromadnú prihlášku. Po odoslaní formulára budete možné zadať ďalších účastníkov pod jednu prihlášku tak, aby mohli byť všetky uhradené jednou platbou. Ako prvého účastníka uveďte prosím seba, na Váš email zašleme pokyny na platbu a potvrdenie hromadnej registrácie.

Rekapitulácia ceny

položka EUR
konferenčný poplatok 0.00 EUR 0 Kč
ubytovanie celkom 0.00 EUR 0 Kč
stravovanie celkom 0.00 EUR 0 Kč
celkom: 0.00 EUR 0 Kč